Web笔记··By/蜜汁炒酸奶

自定义swiper动画之实现两段动画效果

Swiper(Swiper master)是目前应用较广泛的移动端网页触摸内容滑动js插件。但若是一个元素需要两个甚至多个动画等样式时,原本的动画特效便难以满足需求了,毕竟一个元素只能加一个特效,对于多余的,后者会把前者覆盖。 搜了好久解决办法,唯一有用的只有Swiper中文网论坛中的一句“只需要将两段动画在animate.css中的动画定义拼接起来即可。当然要修改行进轨迹,就是那个百分比啦”。 对于初次接触的小白来说,还是不太容易理解的。折腾了一段时间,偶然灵光一闪,体会到了其中的深刻含义,放于此处,与大家共享。 此处代码为向上渐入特效(fadeInUp)与晃动特效(shake)的结合。

@-webkit-keyframes fadeInUpS {
//渐入特效
 0% {
  opacity: 0;
  -webkit-transform: translate3d(0, 100%, 0);
  transform: translate3d(0, 100%, 0);
 }

 50% {
  opacity: 1;
  -webkit-transform: none;
  transform: none;
 }
//晃动特效
 50%, 100% {
  -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
  transform: translate3d(0, 0, 0);
 }

 70%, 90% {
  -webkit-transform: translate3d(-10px, 0, 0);
  transform: translate3d(-10px, 0, 0);
 }

 60%, 80% {
  -webkit-transform: translate3d(10px, 0, 0);
  transform: translate3d(10px, 0, 0);
 }
}

@keyframes fadeInUpS {
//渐入特效
 0% {
  opacity: 0;
  -webkit-transform: translate3d(0, 100%, 0);
  transform: translate3d(0, 100%, 0);
 }

 50% {
  opacity: 1;
  -webkit-transform: none;
  transform: none;
 }
//晃动特效
 50%, 100% {
  -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
  transform: translate3d(0, 0, 0);
 }

  70%, 90% {
  -webkit-transform: translate3d(-10px, 0, 0);
  transform: translate3d(-10px, 0, 0);
 }

 60%, 80% {
  -webkit-transform: translate3d(10px, 0, 0);
  transform: translate3d(10px, 0, 0);
 }
}

.fadeInUpS {
 -webkit-animation-name: fadeInUpS;
 animation-name: fadeInUp;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

进行轨迹(百分比)即每段特效“{”前面的百分数,也可以说成0-百分之几(如本例中的50%)时运行某一特效(如本例中0-50%时运行渐入)。具体的可以仿照animate.css的格式制作一些其他效果。

预览
Loading comments...
6 条评论
 • W

  来支持一下博主,虽然不会写代码。

 • W

  这些特效给人网站很智能化的感觉,但是有时得考虑终端和浏览器的适应问题。

  • W

   回复 @wys.me: 是啊,这个js插件几乎适用于目前主流终端和浏览器

 • W

  这个功能我倒是没用过。。。

example
预览